Drink responsibly... but drink!

THANKYOU kuponakció

KUPONAKCIÓ SZABÁLYZATA – THANKYOU KUPONAKCIÓ

I.Az Akció Szervezője:

1. A „THANK YOU” elnevezésű kuponakció (”Akció”) szervezője a JAN-KER 2001. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Tanya 222.; adószám: 12745753-2-06; cégjegyzékszám: 06-09-007678) továbbiakban (”Szervező”).

II. Az Akció időtartama, elérhetősége, feltételei, és a részvétel módja

2. Az Akció keretein belül a Szervező kupon formájában 1.500,- Ft kedvezményt biztosít az Akció feltételeiben meghatározott módon, és időtartamban, meghatározott vásárlói kör részére.

A vásárlói kör: a Szervező által üzemeltetett Mr. Alkohol Webáruház (https://www.mralkohol.hu/) továbbiakban („Webáruház”) minden vásárlója, aki a kupon beváltását megelőzően legalább egy alkalommal vásárolt a Webáruházban

A kupon biztosításának módja: 2023.12.24. – 2023.12.25. között a Webáruház minden vásárlója részére biztosítja a kedvezménykupont

3. A kupon kizárólag a Szervező Webáruházában váltható be.

4. A kupon beváltásának időtartama: a kupon 2023. december 25. és 2024. január 31. között váltható be.

5. A kupon kedvezmény kizárólag 15.000,- Ft feletti vásárlás esetén egy összegben váltható be a rendelési folyamat során.

6. Egy vásárlás alkalmával maximum egy kupon használható fel.

7. Az Akcióban azok a vásárlók vehetnek részt, akik teljesítik az Akció feltételeit, egyúttal megismerik és elfogadják jelen Szabályzat feltételeit. Az Akcióban történő részvétellel a vásárló elismeri, hogy a jelen szabályzat és egyedi Akció feltételeit megismerte és elfogadta.

III. Reklamációkezelés

8. A vásárlót az Akció keretében vásárolt termékek esetén az általános szabályok szerint illetik meg a fogyasztói jogok, a szavatosság, a minőségi kifogás stb. tekintetében.

IV. Vegyes rendelkezések

9. Az Akció – ellenkező tájékoztatás hiányában – nem érinti (csökkenti) az Akció keretében megvásárolt Termékekkel kapcsolatos egyéb költségeket (pl. szállítási költségek).

10. Az Akcióval kapcsolatban a Szervező által megjelenített bármely hirdetés, grafikai elem tájékoztató jellegű és/vagy illusztráció, az Akció pontos részleteit és feltételeit jelen Szabályzat tartalmazza.

11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a meghirdetett akciót bármikor, előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal megváltoztassa, kiegészítse, módosítsa vagy törölje.

12. Amennyiben a vásárló jelen szabályzat bármely rendelkezését nem fogadja el, illetve esetlegesen megsérti, vagy az Akcióban visszaéléssel, csalással, illetve más tisztességtelen eljárással próbál előnyhöz jutni, úgy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a vásárlót az Akcióból kizárja.

13. Szervező kizárja a felelősségét az előre nem látható meghibásodások, technikai hibák miatt, amelyből adódóan az Akció estlegesen időlegesen nem érhető el, illetve az Akcióban való részvétel átmenetileg nem biztosított. A Szervező az Akció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért felelősséget nem vállal.

14.  A Szervező fenntartja a jogot, hogy törölje, illetve ne fogadja be, és ne teljesítse azokat a megrendeléseket, amelyek háztartásban szokásos mennyiséget meghaladó mennyiségű termékre érkeznek be, irányulnak

15. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó, hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Hódmezővásárhely, 2023.12.23.