Drink responsibly... but drink!

Ajándékutalvány szabályzat

Mr.ALKOHOL AJÁNDÉKUTALVÁNY SZABÁLYZAT 

I.FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

 • ajándékutalvány: a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, és a jelen szabályzat szerinti vásárlásra jogosító fizikai dokumentum.
 • kibocsátási érték: az az összeghatár, amilyen értékben kibocsátó az egyes fizikai ajándékutalványt kibocsátja, és amely értéken az ajándékutalvány áru vásárlása során online beváltható.
 • felhasználási időszak: az az időszak, amíg az ajándékutalvány tulajdonosa az ajándékutalványt felhasználhatja.
 • kibocsátó: JAN-KER 2001 Kft. (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Tanya 222. adószám: 12745753-2-06)
 • vásárló: az a kibocsátón kívüli magán vagy jogi személy, aki az ajándékutalvány tulajdonosa.
 • elfogadó hely: az az árusítóhely, amely az ajándékutalvány vásárlási célú elfogadására jogosult. Jelen szabályzat keretében kibocsátott ajándékutalványok esetében kizárólag a https://www.mralkohol.hu/ webáruház.

II. A SZABÁLYZAT CÉLJA

 1. Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza az ajándékutalvány kibocsátásának és felhasználásának módját.
 2. A szabályzat területi hatálya Magyarország.
 3. A szabályzat időbeli hatálya az első ajándékutalvány kibocsátásától kezdődik, és a kibocsátó általi visszavonásig tart.
 1. A szabályzatot a kibocsátó jogosult módosítani. A szabályzat módosítása azonban csak attól kezdve hatályos, ha azt a kibocsátó a jelen szabályzatban megjelölt módon közzétette.

III. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FIZIKAI AJÁNDÉKKÁRTYÁKRÓL

 1. Az ajándékutalványt a kibocsátó – a webáruházát fenntartó JAN-KER 2001 Kft. bocsátja ki.
 2. Az ajándékutalvány online beváltható utalvány, azonosítására egyedi számsor (kuponkód) szolgál.
 3. Az ajándékutalványnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
 • kibocsátó márkaneve (Mr.Alkohol)
 • az ajándékutalványra vonatkozó utalás
 • a kibocsátási érték
 • ajándékutalvány egyedi azonosítószáma (kuponkódja)
 1. Az ajándékutalványt a kibocsátó 5.000 Ft-os, 10.000 Ft-os, 20.000 Ft-os és 50.000 Ft-os kibocsátási értékben hozza forgalomba.
 2. Az ajándékutalvány készpénzre a kibocsátónál nem váltható.
 3. Az ajándékutalvány hamisítása bűncselekmény.

 IV. AZ AJÁNDÉKUTALVÁNY HASZNÁLATA

a) AZ AJÁNDÉKUTALVÁNY MEGVÁSÁRLÁSA

 1. Az ajándékutalvány a kibocsátótól vásárolható meg kizárólag a Janker üzleteiben és a https://www.mralkohol.hu/ webáruházban.
 2. Az ajándékutalványt bármely cselekvőképes természetes vagy jogi személy (vevő) megvásárolhatja.
 3. Az ajándékutalvány vételára nem térhet el az ajándékutalvány kibocsátási értékétől.
 4. Az ajándékutalvány megvásárlásakor tehát semmilyen engedmény, kupon nem érvényesíthető.
 5. Az ajándékutalvány vásárlásához nem lehet vásárlási utalványt felhasználni.
 6. Az ajándékutalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vevő az ajándékutalvány kibocsátására vonatkozó, mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.
 7. Az ajándékutalvány visszavásárlására a kibocsátó nem köteles.
 8. Az ajándékutalvány elvesztése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít.
 9. Vásárló az ajándékutalvány vásárlásáról nyugtát, webáruházi vásárlás esetén számlát kap.
 10. Kibocsátó az ajándékutalvány vevő részére történő megküldését követően nem felel az ajándékutalvány illetéktelen személyhez kerüléséért.

b) AZ AJÁNDÉKUTALVÁNY FELHASZNÁLÁSA

 1. Az ajándékutalvány felhasználása határidőhöz kötött, ez a határidő az utalvány megvásárlásától számított 1 év.
 2. Az ajándékutalvány bárkire szabadon átruházható, aki az ajándékutalvány megvásárlására jogosult lenne.
 3. Az ajándékutalvány tulajdonosa jogosult a felhasználási időszakon belül az elfogadó helyen az ajándékutalvány kibocsátási értékén a webáruházban forgalmazott termékekből vásárolni. Ez az áru azonban nem lehet másik ajándékutalvány.
 4. Az ajándékutalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az ajándékutalvány birtokában van. Sem a kibocsátó, sem az elfogadó hely nem jogosult és nem kötelezhető vizsgálni az ajándékutalvány tulajdonjogát.
 5. Az ajándékutalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy az ajándékutalványt a vásárló az elfogadó helyen felhasználja.
 6. Az ajándékutalvány felhasználása az alábbiak szerint történhet: az elfogadó helyen fizetéskor az ajándékutalvány azonosító számát (kuponkód) a vásárlási folyamat során a „Kuponkód” mezőbe kell beírni, majd a kosárban szereplő termék(ek) megrendelésével érvényesíteni.
 7. Az áruvásárlásra egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történt vásárlás esetén.
 8. Az ajándékutalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza a vásárlónak, és ez a különbözeti összeg nem „vihető át” másik vásárlásra sem.
 9. Az ajándékutalvány vagy annak fel nem használt része készpénzre nem váltható.
 10. Egy vásárlási ajándékutalvány csak egyszer használható fel.
 11. Vásárlásonként csak egy ajándékutalvány használható fel. Az ajándékutalványok összevonására nincs lehetőség.
 12. Ajándékutalvánnyal történő online fizetés esetén egyéb kupon nem érvényesíthető.

V. AZ ELFOGADÓ HELYRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az elfogadó hely az ajándékutalványt köteles elfogadni, annak felhasználását nem tagadhatja meg.

VI. KÖZLEMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE

A kibocsátó a jelen szabályzatot, annak módosítását, az ajándékutalványokkal összefüggő információkat az elfogadó helyen köteles közzé tenni.

Az ajándékutalványok kizárólagos elfogadó helye: https://www.mralkohol.hu/ webáruház.

 

Hatályos 2024.03.01-től

JAN-KER 2001 Kft.